Tarieven


Theaterhuis Willemstad biedt haar activiteiten in het seizoen 2020-2021 aan tot en met 23 juli 2021. Tijdens de schoolvakanties en de nationale vrije (feest)dagen vinden er geen (standaard) activiteiten plaats.

Theaterhuis Willemstad maakt gebruik van lesgeld perioden. De lesgelden komen ten goede aan het mogelijk maken van de activiteiten. Tevens streven wij er naar om de kosten zo laag mogelijk te houden en toch ruimte te creëren voor het verbeteren van het aanbod en om kwaliteit te bewaken.

De (standaard) lesgeld tarieven voor seizoen 2020-2021 zijn:

Groep Lesperiode 1 Lesperiode 2 Lesperiode 3 Lesperiode 4 Totaal
Aug.Sept.Okt.Nov. Dec.Jan.Febr. Mrt.Apr.Mei Juni.Juli
Kleuters (Vrijmuiters) € 37,50 € 37,50 € 37,50 € 27,50 € 140,-
Jeugd (Maanrakkers/Donderjagers) € 77,50 € 77,50 € 77,50 € 52,50 € 285,-
Jeugd Verlengd (Maanrakkers/Donderjagers)
(extra bovenop Jeugd lesgeld)
€ 67,50 € 67,50 € 67,50 €  45,00 € 247,50

Zodra u een bevestiging heeft ontvangen van definitieve deelname ontvangt u een eerste factuur. De facturering zal bij voorkeur via automatische incasso verlopen. Dit om de administratieve handelingen zo laag mogelijk te houden.

  • Standaard tarief

Deelname aan de activiteiten op maandagmiddag of donderdagmiddag van 16:00 uur tot 17:30 uur. Let op ivm COVID19 andere tijden, neem contact op.

  • Verlengde tarief*

Het is mogelijk gebruik te maken van een verlengd activiteitenprogramma van Theaterhuis Willemstad. Het verlengde tarief houdt in dat uw kind naast het volgen van de activiteiten van 16:00 uur tot 17:30 uur (standaard tarief) vanaf 15:00 uur welkom is in Buurthuis Irene en tussen 17:30 en 18:00 uur opgehaald kan worden. Theaterhuis Willemstad zorgt er voor dat uw kind dan aan extra activiteiten kan deelnemen. Indien u gebruik wenst te maken van het verlengde programma, dan kunt u bij inschrijving tevens vermelden of uw kind wel of niet vanuit school opgehaald dient te worden!

  • Broer/Zus korting

Broers en/of zussen kunnen tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan de activiteiten. Zij krijgen 20% korting op het lesgeld (over het laagste tarief).
De Broers en/of zussen korting is alleen van toepassing als ál uw kinderen deelnemen aan de activiteiten in de groepen Maanrakkers, Donderjagers of Vrijmuiters zitten. Voor de overige activiteitengroepen (o.a. 10+ groep) van het Theaterhuis gelden deze kortingen niet.

De lesgeld tarieven met korting voor seizoen 2020-2021 zijn:

Groep Lesperiode 1 Lesperiode 2 Lesperiode 3 Lesperiode 4 Totaal
Aug.Sept.Okt.Nov. Dec.Jan.Febr. Mrt.Apr.Mei Juni.Juli
Kleuters (Vrijmuiters) € 30,- € 30,- € 30,- € 22,- € 112,-
Jeugd (Maanrakkers/Donderjagers) € 62,- € 62,- € 62,- € 42,- € 228,-
Jeugd Verlengd (Maanrakkers/Donderjagers)
(extra bovenop Jeugd lesgeld)
€ 54,- € 54,- € 54,- € 30,- € 192,-

Opzeggen:

Opzeggen van deelname aan de activiteiten kan per email op elk gewenst moment binnen een lesperiode.

U ontvangt dan geen factuur meer voor de opvolgende lesperiode (indien er u gebruik heeft gemaakt van de automatische incasso zal deze ook stop gezet worden).

* Let op! Het verlengde tarief wordt uitdrukkelijk – enkel en alleen – aangeboden als mogelijkheid en niet op te vatten als “opvangtarief”. U sluit ook geen contract af met Theaterhuis Willemstad als garantie dat uw kind te allen tijde tussen 15:00 uur en 18:00 uur terecht kan bij het Theaterhuis Willemstad, als er GEEN activiteiten plaatsvinden zoals vakantie enz.