Automatische Incasso


Om de administratieve handelingen te vereenvoudigen wil het bestuur u de mogelijkheid van een automatische incasso aanbieden. Dit brengt voor u geen extra kosten met zich mee.

Machtiging

Om automatische incasso mogelijk te maken dient u ons eenmalig te machtigen hiervoor dient u dit machtigingsformulier (PDF) in te vullen en te voorzien van handtekening en deze naar ons te mailen of te overhandigen aan Lynda voor of na de activiteiten.

Bij het beëindigen van het lidmaatschap bij het Theaterhuis, zal de penningmeester er zorg voor dragen dat de automatische incasso zal worden stop gezet. Hiervoor hoeft u geen verdere actie te ondernemen.

Intrekken machtiging

Indien u de machtiging van de automatische incasso weer wilt intrekken kunt u dit formulier (PDF) gebruiken om de machtiging weer ongedaan te maken.