Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (digitaal)


  Stichting Theaterhuis Willemstad maakt (vooralsnog) geen gebruik van sociale mediakanalen zoals Facebook, Instagram, Twitteren aanverwante kanalen. Ale persoonsgegevens die u heeft verstrekt aan Stichting Theaterhuis Willemstad, welke u zelf verstrekt en verspreidt aan sociale mediakanalen, vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid. Stichting Theaterhuis Willemstad stelt zich nit verantwoordelijk voor het verder
  verspreiden van deze persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt via de sociale mediakanalen.
  LETOP! Het zelfstandigverspreiden van uw persoonsgegevensviade sociale mediakanalen kan ook gevolgen hebben voor andere deelnemers van Stichting Theaterhuis Willemstad. Stichting Theaterhuis Willemstad geeft dan ook geen expliciete toestemming voor het gebruik van materiaal welke valt onder toezicht van Stichting Theaterhuis Willemstad via de sociale mediakanalen.

  Naam Ouder/verzorger:

  Naam kind/deelnemer:

  e-mailadres:

  Toestemming mbt Foto materiaal

  Publicatie van (groeps)foto's van repetities op de website van Theaterhuis Willemstad.

  Publicatie van (groeps)foto's van repetities ter ondersteuningvan PR-material (o.a. persberichten, affiches enz.).

  Publicatie van (groeps)foto's van repetities voor intern gebruik zijnde nieuwsbrieven en aanverwante interne communicatie.

  Publicatie van (groeps)foto's van voorstellingen op de website van Theaterhuis Willemstad.

  Publicatie van (groeps)foto's van voorstellingen ter ondersteuning van PR- material (o.a. persberichten, affiches, enz.).

  Publicatie van (groeps)foto's van voorstellingen voor intern gebruik zinde nieuwsbrieven en aan verwante interne communicatie.

  Publicatie van (groeps)foto's ter ondersteuning van voorstellingen zoals het vervaardigen van een programmaboekje voor de desbetreffende voorstellingen.

  Toestemming mbt FILM materiaal

  Publicatie van (groeps)filmmateriaal van repetities op de website van Theaterhuis Willemstad.

  Publicatie van (groeps)filmmateriaal van repetities ter ondersteuning van PR-material (o.a. persberichten, affiches enz.).

  Publicatie van (groeps)filmmateriaal van repetities voor intern gebruik zinde nieuwsbrieven en aanverwante interne communicatie.

  Publicatie van (groeps)filmmateriaal van voorstellingen op de website van Theaterhuis Willemstad.

  Publicatie van (groeps)filmmateriaal van voorstellingen ter ondersteuning van PR-materiaal (o.a. persberichten, affiches, enz.).

  Publicatie van (groeps)filmmateriaal van voorstellingen voor intern gebruik zinde nieuwsbrieven en aanverwanteinterne communicatie.

  Toestemming mbt mobiele telefoonnummer

  Gebruik van uw mobiele telefoonnummer voor het aanleggen/gebruiken en verspreiden in het kader van een GROEPSAPP. De groepsapp word alleen gebruikt voor het direct en snel kunnen verstrekken van interne informatie voor uw deelnemer.