Cultuur Moerdijk steunt 10+ groep!


Pilot 10+ groep gaat van start! De eerste kennismakingsbijeenkomst van de 10+ groep vindt plaats op zaterdagmiddag 7 oktober aanstaande van 16:30 uur tot 18:00 uur in de Kleine Zaal van Buurthuis Irene. Alle kinderen die zich hebben aangemeld voor de pilot hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Met de pilotintroductie van deze 10+ groep onderzoekt Theaterhuis Willemstad of zij haar activiteitenpakket inderdaad nogmaals kan verbreden met een vierde jeugdgroep! Dat een actieve cultuurparticipatie voor jongeren van belang is onderstreept ook Cultuur Moerdijk. Deze stichting ziet de meerwaarde van deze pilot en met een geldelijke ondersteuning maakt zij het mogelijk dat Theaterhuis Willemstad daadwerkelijk aan de slag kan met de kinderen. Daar zijn we enorm blij mee!

Cultuur Moerdijk heeft het stimuleren van cultuureducatie en talentontwikkeling als een belangrijke beleidsambitie. Cultuur Moerdijk benadrukt in haar beleid dat talentontwikkeling verder gaat dan de basisschool. Cultuur Moerdijk vindt het belangrijk dat jongeren ontdekken wat cultuur is, dat zij hierin hun eigen smaak en voorkeuren kunnen ontwikkelen en dat ze worden uitgedaagd om zelf culturele initiatieven te ontplooien. Het initiatief van Stichting Theaterhuis Willemstad om ook haar aanbod te verbreden naar deze jongeren past daarom ook in deze visie.

Het spelen van toneel en theater maken is echter niet alleen erg leerzaam en goed voor kids, maar vooral heel erg leuk! Met de pilot proberen we een stapje verder te gaan en verlaten we het “kindertoneel” en gaan we serieus bouwen aan het zelfstandig (jeugd)theater maken. Meer aandacht aan verdieping, meer aandacht voor het individu.

In deze test- en verkenfase gaan we bekijken of er genoeg draagkracht is om deze “tienergroep” daadwerkelijk op te starten en daarmee een aansluiting kunnen creëren op het huidige aanbod van Theaterhuis Willemstad. In ieder geval zullen de activiteiten van de 10+ groep plaatsvinden in de vroege avond en dus niet overdag gelijk na schooltijd. Gedurende de pilot zal er eens in de veertiendagen 1,5 uur gerepeteerd worden onder leiding van Lynda Neve. De pilot zal lopen tot het eind van het jaar 2017.

Heeft u/uw kind interesse in de pilot 10+ groep?

De inschrijving voor de pilot is al gesloten, doch er zijn nog enkele plaatsen vrij. Indien u/uw kind na bovenstaande geïnteresseerd is in meer informatie en graag een uitnodiging voor een bijeenkomst wenst te ontvangen stuur dan een email naar pilotgroep@theaterhuiswillemstad.nl